Familien Ostermann Rytlig

Christopher Joachim Giese

Persondiagram

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 06 JAN/jul 1668
Vielse 1699
Død 06 JUL 1719 Vordingborg Slot, Bårse, Præstø
Begravelse Vordingborg, Bårse, Præstø?

Notater

Amtmand, etatsråd.