Familien Ostermann Rytlig

Godsejer, admiralitets- og kancelliråd Frederik Giese

Persondiagram

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 15/06/1625 Husum, Slesvig, Tyskland
Vielse 18/12/1665
Død 12/02/1693 København, Sokkelund, København
Begravelse Holmens kirke, København, Sokkelund, København

Notater

Godsejer, admiralitets- og kancelliråd (Erling Vester Jacobsen).
Ejer af hovedgården Giesegård i Nordrup S 1668. Ejede gård på Kongens Nytorv i København.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blev 1657 af Fr. III udnævnt til generalauditør, og virkede som sådan under krigene mod Sverige og under Københavns belejring.

I november 1660 (bestalling februar 1661) blev han kammersekretær i det nyoprettede Skatkammerkollegium, og ved den nye skatkammerinstruks af juli 1670 blev han assessor, og gik i 1679 i samme stilling over i det nyoprettede Rentekammerkollegium.

I maj 1682 udnævntes han til admiralitetsråd, og 2 år senere til kancelli- og virkelig kammerråd.

I 1692 overfyttet til stillingen som amtmand over Ringsted amt, idet han dog på egen begæring fik lov til at beholde sin gamle løn og rang.

Havde i 1660'erne erhvervet gods, bl.a. i Koldinghus amt, som han i 1668 afhændede til kronen for gården "Skivede", samt 9 andre gårde i Nordrup sogn, og oprettede hovedgården Giesegård, som han 1683 fik adelige særrettigheder for (sædegårdsprivilegier).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kilder:
- Gether. Knud: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland ... Bd. 1-2. 1986-87, bd. 1, s. 153
http://www.myheritage.dk/person-2012526_181392092_181392092/frederik-giese
Wikipedia - http://da.wikipedia.org/wiki/Giesegård
http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/Ringsted/Giesegaard.htm
http://www.danskefilm.dk/index2.html

Medier

Billeder

Giese