Familien Ostermann Rytlig

Klokker Carl Larssøn (Myrvold) Myhre

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Gårdmand og Klokker Laers Olsen Myhre 1696 Mette Carelsdatter (Myhre)

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1723 Alstahaug Sogn, Norge
Stilling 1742 Klokker ved Vefsen Kirke
Vielse 05/08/1745
Død 1771 Norge

Notater

Om Carl Larssøn Myhre, født i Alstahaug Sogn i 1723, faar man ikke meget at vide. Han maa have faaet en god Skoleundervisning, thi ogsaa han blev - ligesom Faderen - Klokker, ikke ved Alstahaug, men ved Vefsens Kirke. Han ansattes som Klokker i 1742 i Vefsen. Han omtales som en dygtig Mand, men arbejdede under Vanskelige Kaar især økonomiske. Han maa da have afhændet Gaarden “Myrvold”, maaske overladt den til Moderen. Derom faar man ingen nøjagtig Underretning.

Carl Larsson bevarede Efternavnet “Myrvold”, som han senere må have forandret til Myhre. Han var gift med Maren Grønbech, der vistnok stammer fra Vefsen og døde sammesteds i 1779. Hvor mange Børn der var i Ægteskabet, faar man kun lidt - eller rettere ingen - Besked om i Kirkebøgerne, dog er det fastslaaet efter Udskrift af disse, at han var fader til Lars Andreas Myhre.

Kilde:
C. F. Myhres Slægtebog 1922