Familien Ostermann Rytlig

Hofjunker, Stiftamtmand, Lensmand Ebbe Gyldenstjerne, til Palstrup

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Laxmand Gyldenstjerne 1582 Margrethe Albertsdatter Friis, af Haraldskær 1589

Partnere

Partner Fødselsdato Børn
Ellen Parsberg Olufsdatter 1625 Jytte Ebbesdatter Gyldenstjerne

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1625 Cirka
Vielse 10/06/1649 Sct. Jacob Sogn, Sokkelund Herred, København, Københavns Amt
Død 1672 Maj

Notater

Kilder:
Jette Rosborg - http://www.geni.com/people/Ebbe-Gyldenstierne-til-Palstrup/6000000009445541456?through=6000000009625079651
http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I25728&tree=2
http://da.wikipedia.org/wiki/Ebbe_Gyldenstierne
Den store Danske - http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/
Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1926:II:33.

Ebbe Gyldenstjerne til Vosnæsgård og Palstrup (omkring 1620 – omkring 1680) var en dansk adelsmand.
Han var søn af Laksmand Gyldenstjerne til Bjersgård og Margrethe Friis og skrev sig til Vosnæsgård, som han arvede efter sin mors slægt, senere til Palstrup, som han tilgiftede sig.

Efter at have studeret i udlandet -- han blev i 1642 immatrikuleret ved Universitetet i Leiden -- blev han i 1646 hofjunker. Han tog imidlertid straks efter udenlands igen. Han var i 1647 i Paris sammen med Corfits Ulfeldt og fulgte dennes hustru på et besøg i England.

I 1648 var han til stede ved kong Christian 4.'s dødsleje. Efter tronskiftet fik han Koldinghus i forlening, men ombyttede i 1651 Koldinghus med Hørje Len i Skåne, som han mistede ved tabet af Skåne til Sverige.

Under krigen med Sverige tjente han dels som ritmester ved et kompagni jyske sogneryttere, dels som landkommissær, og han var en af de kommissærer, som 1658 skulle ledsage den svenske hær ud af landet. I 1660 kaldes han overkommissær i Nørrejylland, og han synes fra 1661-63 og senere i årene 1671 og 1677 at have været amtmand over Hald Amt og stiftamtmand i Viborg; i 1664 blev han også betroet inspektionen over Silkeborg Amt.

Han blev 10. juni 1649 gift med Ellen Olufsdatter Parsberg, og af deres børn døde oberstløjtnant Laurids Ulfeldt Gyldenstjerne i 1729 som den sidste mand af de danske linjer af den gamle slægt.

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Ebbe_Gyldenstierne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ebbe Gyldenstierne, 1625-1677, stiftamtmand. G. studerede i udlandet, bl.a. i Leiden (immatrikuleret 1642) og blev 1646 hofjunker. S.å. drog han atter ud for at udvide sine sprogkundskaber og sin almendannelse og var 1647 i Paris sammen med Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina.

Som engelskkyndig fulgte han derpå grevinden på hendes inkognitorejse til London hvor han dog det meste af tiden skal have holdt sig i sengen af frygt for at møde gamle kreditorer.

1648 var han til stede ved Christian IVs dødsleje. Efter tronskiftet blev han, der åbenbart på dette tidspunkt hørte til den Ulfeldtske inderkreds, lensmand på Koldinghus, til gengæld var det sikkert en følge af Ulfeldts fald når han 1651 måtte ombytte Koldinghus med det lidet givtige Hørje (Horrod) len i Skåne som han havde til Roskildefreden.

1657 var han ritmester for et jysk sognerytterkompagni, men virkede fra juli s.å. som landkommissær i Nørrejylland;

1658 var han kommissær ved den svenske hærs evakuering.

Efter statsforandringen udnævntes han, næppe uden sammenhæng med sit svogerskab med de ved hoffet vel anskrevne unge Parsbergere, til overkrigskommissær i Jylland og var derpå 1661-71 stiftsbefalingsmand over Viborg stift hvormed han forenede amtmandskabet over Hald, Skivehus og (fra 1664) Silkeborg amter.

Maj 1671 overflyttedes han til stillingen som amtmand over Silkeborg, Dronningborg og Mariager amter som han beklædte til sin død. –

G. var ejer af Tyrrestrup (Vor h., afhændet i 1660erne), Vosnæsgård (Ø.Lisbjerg h.), Palstrup (Lysgård h.) og Sødal (Nørlyng h., afhændet 1675).

Familie
Forældre: landsdommer Laxmand Mogensen G. til Tyrrestrup, Bjersgård m. m. (ca. 1582-1655) og Margrete Friis (1589-1656). Gift 10.7.1649 i Kbh. med Ellen Parsberg, død tidligst 1679 (tidligere forlovet med Mogens Ulfeldt), d. af rigsråd Oluf P. (1590-1661) og Karen Kruse (1600-61).

Bibliografi
Danske saml. 2.r.I, 1871-72 161. S. Birket Smith: Leonora Christina, grevinde Ulfeldts hist. I, 1879 148f. Otto Sperling: Selvbiogr., overs. S. Birket Smith, 1885.

Kilde: Den store Danske - http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Stiftamtmand/Ebbe_Gyldenstierne

Medier

Billeder

Gyldenstjerne våben