Familien Ostermann Rytlig

Toldinspektør, Rd. Sophus Gradman

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Oberstløtnant og Købmand, RD Gerhard Adam Gradman 26/12/1793 Chathrine Marie Amtrup (Gradman) 19/03/1797

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 07/06/1832 Strandgadens søndre side No 4, Helsingør sogn, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør, Frederiksborg Amt
Dåb 26/08/1832 Stengade nr. 267, Helsingør Kjøbstad,, Lynge-Kronborg Herred, Frederikborg Amt
Folketælling 01/02/1834 Stengade nr. 267, Helsingør Kjøbstad,, Lynge-Kronborg Herred, Frederikborg Amt
Folketælling 1840 Strandgadens søndre side 4, Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg amt
Folketælling 1845 Strandgaden Nr. 4, Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg Herred, Frederikborg Amt
Konfirmation 11/04/1847 Sankt Olai Kirke, Helsingør Domsogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt
Stilling 16/02/1848 Generaltoldkammer og Commerce-Kollegium, Helsingør Kjøbstad, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt Ansat som Voluntør
Folketælling 01/02/1850 Et Hus, Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør, Frederiksborg Amt
Stilling 1855 Generaltoldkammer og Commerce-Kollegium, Helsingør Kjøbstad, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt Assistent ved Øresunds Toldkammer
Folketælling 1855 St. Annagaden, Kongensgade og Allé, Helsingør
Folketælling 1860 Store Købmagergade 4, 1. sal, Købmager Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Vielse 27/10/1860 Sankt Olai Kirke, Helsingør Domsogn, Sankt Olai sogn, Frederiksborg amt
Bopæl 08/1862 Lorentzensgade 14, Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Bopæl 1866 Dronningens Tværgade 56c, København
Folketælling 01/02/1870 Blegdamsvej 68, 1 sal, København, Københavns Amt
Bopæl 07/1872 Allegade 21, Frederiksberg, Københavns Amt
Bopæl 05/1873 Langegade, Odense, Odense Amt
Folketælling 01/02/1880 Bagergade matrikel nr. 117, Rønne Købstad, Vester Herred, Bornholm Amt
Folketælling 01/02/1890 Acacievej 7, Frederiksberg, København, Er flyttet til Hellerup omkring 1897
Bopæl 1898 Gammel Kongevej 132, 4. sal, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt
Bopæl 1900 Hellerupvej 10, Gentofte, Københavns Amt
Død 20/12/1900 Hellerup
Begravelse 27/12/1900 Sankt Olai Kirke, Helsingør Domsogn, Sankt Olai sogn, Frederiksborg amt

Notater

Transkription fra Berlingske 15. februar 1898:
"50 års Embedsjubilæum. Imorgen fejrer Toldinspektør ved Kjøbenhavns Toldsted, Sophus Gradman, sit 50-års Jubilæum i Toldetaten, idet han den 16de Februar 1848 blev ansat af det daværende Generaltolkammer og Kommerce-Kollegium som Volontør ved "Øresunds Toldkammer", hvor han virkede dels som Volontør dels som Assistent, indtil Øresundstolden ophævedes; han fungerede derpaa fra 1858 som Toldassistent ved Kjøbenhavns Toldsted, hvor han den 26de Januar 1861 konstitueredes som Toldassistent. Den 21de Oktober 1861 udnævntes han til Toldassistent, og i 1866 modtog han kongelig Bestalling som saadan. Han vedblev at være tjenestegjørende ved det herværende Toldsted indtil 1873, da han forfremmedes til Toldkontrollør ved Odense Toldsted. 17 Aar efter sin udnævnelse i Toldkontrollør den 26de Januar 1878, blev Jubilaren udnævnt til Toldinspektør for Bornholm, og endelig i 1885 til Kjøbenhavns Toldsted i samme Stilling."
Transkription fra Bornholms Tidende 24. december 1900:
"(Berl. Tid.) Toldinspektør i Kjøbenhavn Sophus Gradman, R. af Dbg. og Dbmd.. er i Torsdags Formiddags efter nogen Tids Svagelighed afgaaet ved Døden i en Alder af 67 1/2 Aar. Den afdøde, der var født den 7de Juni 1832, blev i en meget ung Alder ansat som Assistent ved det daværende Øresunds-Toldkammer, 1861 konstitueredes han som Toldassistent i Kjøbenhavn, samme Aar i Oktober fik han fast Ansættelse som Toldassistent i Roskilde med Funktion i Kjøbenhavn, og i 1866 modtog han kongelig Udnævnelse i Toldvæsenets 4de Lønningsklasse. Den 16de Maj 1873 udnævntes han til Troldkontrollør i Odense, 1878 blev han Toldinspektør for Bornholm, og den 8de August 1885 udnævntes han til Toldinspektør i Kjøbenhavn. Den afdøde var en dygtig Toldembedsmand og var, grundet på sin Humanitet og sit vindende Væsen, særdeles afholdt såvel i som uden for Toldvæsenet."
Curriculum Vitae:

1878-1885
Sophus Gradman (søn af købmand Gerhard Adam G. og Cathrine Marie Amdrup), født 7. juni 1832 i Helsingør (Olai), død 20. december 1900 i Hellerup, Gentofte sogn, Københavns amt. Gift 27. oktober 1860 i Helsingør (Olai) med Marie Louise Lundvall (datter af købmand Johan Peter L. og Cathrine Marie Appelrod), født 3. januar 1835 i Helsingør (Olai), død 23. december 1907 i Hellerup, Hellerup sogn, Københavns amt.
Volontør ved Øresunds toldkammer 16. februar 1848, senere assistent, afskediget på ventepenge 1858. Konstitueret toldassistent i København 26. januar 1861. Toldassistent i Roskilde (med funktion i København) 21. oktober 1861. Toldassistent i København 18. oktober 1862, kgl. bestalling 23. marts 1866. Toldkontrollør i Odense 16. maj 1873. Toldinspektør for Bornholm 26. januar 1878. Toldinspektør i København 8. august 1885.
R. 1892. D.M. 1898. – R.St.A.3. 1893.

Kilde:
http://toldhistorie.blogspot.com/search/label/Rønne

Medier

Billeder

Sophus Gradman

Berlingske tidende 1898-02-15

Bornholms_Tidende_1900-12-24

Dødsannonce Sophus Gradman

Hof-og Statskalenderen 1900