Familien Ostermann Rytlig

Fængselsinspektør, RD Stener Frederik Grundtvig

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig 14/04/1822 Oline Christiane Wilhelmine Stenersen (Grundtvig) 16/04/1828

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 04/03/1860 Vartov Hospital, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Dåb 20/05/1860 Vartov Kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Uddannelse 1878 Haderslev Læreres Skole Student
Folketælling 1880 Hauchsvej Lige Numre, Frederiksberg
Uddannelse 08/06/1883 Cand. jur.
Stilling 1883 Store Heddinge 1883 - 1885 Herredsfuldmægtig
Bopæl 1888 Kalundborg, Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt. fra 18888 - 1889
Vielse 26/09/1888 Sct. Jacobs Kirke og Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Folketælling 1890 Holbæk
Stilling 1891 Christianshavn Straffeanstalt, København Inspektionsassistent (1891 - 1895)
Stilling 03/08/1895 Vestre Fængsel, København Fængselsinspektør (03/08/1895 - 07/04/1910)
Vielse 07/12/1904 Gentofte
Anden begivenhed 1935 Ridder af Dannebrog
Bopæl 13/05/1942 Allegade 26, Frederiksberg
Død 13/05/1942 Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Begravelse 18/05/1942 Vestre Kirkegård, Enghave Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Notater

Stener Grundtvig, Stener Frederik Grundtvig, 4.3.1860-13.5.1942, fængselskyndig. Født i Kbh. (Vartov), død på Frbg., urne i Kbh. (Vestre). G. blev student 1878 fra Haderslev læreres skole, cand.jur. 1883, inspektionsassistent ved Christianshavns og Horsens straffeanstalter 1891-95, inspektør ved Københavns fængsler 1895, herredsfoged i Ning herred 1910 og dommer ved Frederiksberg birk 1919.

Han blev afskediget 1933 i medfør af lov af 20.5.s.å. der indførte en aldersgrænse for dommere ved det fyldte 70. år. Sammen med fem kolleger anlagde G. sag mod finansministeriet for at få prøvet om aldersgrænsen og bestemmelsen om afgang med pension var forenelige med den dagældende grundlovs § 71, men de tabte sagen ved højesterets dom af 5.11.1934.

Som leder af Københavns fængsler arbejdede G. energisk for at forbedre afsonings-forholdene. Han var 1899 medstifter af Dansk kriminalistforening. I sin brochure Den kriminelle Retspleje i Opløsningstilstand, 1910 rettede G. skarpe angreb på justitsminister P. A. Albertis benådningspraksis og underkastede desuden ledelsen af Fængselshjælpen en skarp kritik. Af G.s forfatterskab skal især fremhæves bogen Dødsdommene i Danmark 1866-92, 1893. G. redigerede Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen sammen med Aug. Goll 1898-1908 og var derefter i tre år eneredaktør.

Han skrev indledning til den af ham sammen med broderen Vilhelm G. 1920 udgivne bog N. F. S. Grundtvigs breve til hans Hustru under Englandsrejserne 1829-1831, og sammen med Georg Christensen publicerede han Breve fra og til N. F. S. Grundtvig 1807-72 I–II. 1924-26.

Familie
Forældre: kontorchef Joh. G. (1822-1907) og Oline V. C. Stenersen (1828-93). Gift 1. gang 26.9.1888 i Kbh. (Jak.) med Astrid Elisabeth Myhre, født 19.5.1860 i Ålborg, død 5.4.1898 i Kbh., d. af major af infanteriet, senere oberst, landinspektør Albrecht Christian Johansen M. (1817-94) og Ingeborg Quist (1828-65). Gift 2. gang 7.12.1904 i Gentofte med Anna Louise Helene Hildegard Henriette Emilie Quittenbaum, født 6.6.1863 i Haidau, Schlesien, død 6.12.1951 i Kbh. (Helligkors), d. af godsejer Julius Q. og Meta Johanne Louise Georgine Charlotte Wachenroder. – Bror til Elisabeth G. og Vilhelm G.

Udnævnelser
R. 1923. DM. 1935.

Ikonografi
Karikatur af Anton Hansen, 1915. Tegn. af Otto Christensen, 1940(Fr.borg). Foto.

Bibliografi
G. Brøchner-Mortensen i Nord. t. for strafferet VIII, 1920 259 265f. – Papirer i Kgl. bibl. (slægthist. optegn.) og Rigsark.

Kilde: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Dommer/Stener_Grundtvig

A- Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examninati juris 1736.1936, Candidati Politices 1852 - 1936, Candidati Actuarii 1936 side 50:

Grundtvig, Stener Frederik, f. 4. Marts 1860 i Kbh. (Vartov), d. 13. Maj 1942 paa Frbg., S. af kar. Kaptajn, Ass. i Rentekammer-Arkivkontoret, Folketingsmand, senere Kontorchef i Kongerigets Arkiv, cand. theol. Johan Diderik Nicolai Blicher G. og Oline Vilhelmine Christiane Stenersen. oo 1° 26. Sep. 1888 i Kbh. (Jac.)

Astrid Elisabeth Myhre, f. 19. Maj 1860 i Aalborg (Frue), d. 5. Apr. 1898 i Kbh. (Matth.), D. af Major i Inf., senere Oberst Albrecht Christian Johansen M, og Ingeborg Quist. cv> 2° 7. Dec. 1904 i Gentofte Anna Louise Helene Hildegard Henriette Emilie Quittenbaum, f. 6. Juni 1863 i Haidane, Schlesien, d. 6. Dec. 1951 i Kbh. (Hellig Kors), D. af Godsejer Julius Q. og Meta Johanne Louise Georgine Charlotte Wachenroder.

— 1878 Student, Haderslev Læreres Sk., 8. Juni 1883 cand. jur. (1.), By- og Herredsfuldm. i Store-Heddinge, 1885
Fuldm. ved Arts-Skippinge Hrdr., 1891 Inspektionsass. ved Chr.havns Straffeanstalt, 3. Aug. 1895 Inspektør ved Staden Kbh.s civile Fængsler, 7. Apr. 1910 Herredsfoged og Skriver i Ning Hrd., 23. Juni 1919 (fra 1. Okt.)

Dommer i Frbg. Birks 2. Afd., 18. Aug. 1922 R. af Dbg., 10. Nov. 1933 (fra 31. Dec.) Afsk., 20. Dec. 1934 Dbm.

— 1895-1910 Medl. af Bestyr, for Kbh.s Fængselsselskab, 1898-1910 for Samfundet til Ædruelighedens Fremme,
1899-19H for Dansk Kriminalistforen.; 1898-1911 Medredaktør af Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen og praktisk
Strafferet; 1907-10 Form. for Kbh.s 6. Værgeraadskreds,
1908-11 Medl. af Bestyr, for Foren, mod Smudspressen,
1915-19 for Sparekassen for Aarhus og Omegn og for Selskabet Polyhymnia i Aarhus, 1917-30 for Den danske Dommerforen.; 30. Juni 1917-19 Form. for Fredningsnævnet for Aarhus Amtsraadskreds.

Medier

Billeder

Stener Frederik Grundtvig