Familien Ostermann Rytlig

Apoteker Johan Constantin Glahn

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Apotheker Hans Egede Glahn 22/04/1783 Anna Birgitte Margrethe Jensen (Glahn) 28/04/1784

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 01/03/1813 Sorø, Alsted Herred, Sorø Landsogn, Sorø Amt
Dåb 09/06/1813
Vielse 19/04/1843 Garnisons Kirke
Død 03/10/1878 Kalkbrænderivej 84, København
Begravelse 10/10/1878 Sorø Kirkegård

Notater

Kilde: Carl Frederik Myhres Slægtebog 1926

Constantin Johan Glahn blev Cand. pharm i 1834. Cand. polyt i 1836. Studerede Roesukkerfabrikation i Böhmen fra 1836 - 41. Præparatør ved den polytekniske Læreranstalt i København fra 5/4 1842 til December 1848. Ejer af “Hjorteapotheket” i København fra 11/1 1833 til 15/5 1849.
Assesor pharm i det kgl. Sundhedskollegieum. !844 Medstifter af Danmarks Apothekerforening. Juli 1850 til 1864 anlagde og drev han en Kamfinfabrik (?) paa Østerbro og en Fabrik for Belysningsvædsker. Fra d. 21de Februar 1851 Medejer og fra 8nd September 1855 Eneejer af “Østre Kalkbrænderi” i København. Fra 22nd Marts 1853 til 29de Marts 1871 Borgerrepræsentant i København. Fra 1st December 1854 til 14de Juni 1858 medlem af Folketinget for Københavns 4de Kreds.

Han og Hustru ligger begravede på Sorø Kirkegaard.

Medier

Billeder

Johan Constantin Glahn - 1822