Familien Ostermann Rytlig

Liste med familier

Liste med familier

Familienavn Mand Kvinde Børn
Herremand til Duvendick og Millienhagen (Manschenhagen) i Pommern Balthazar von Obelitz / Ursula Marie von Moltke Herremand til Duvendick og Millienhagen (Manschenhagen) i Pommern Balthazar von Obelitz Ursula Marie von Moltke (von Obelitz) Herremand til Rammegård Balthasar Gebhard von Obelitz
Herremand til Rammegård Balthasar Gebhard von Obelitz / Ide Henriksdatter Juel Herremand til Rammegård Balthasar Gebhard von Obelitz Ide Henriksdatter Juel Balthazar Gebhard ll von Obelitz
Herremand til Rammegård Balthasar Gebhard von Obelitz / Jytte Ebbesdatter Gyldenstjerne Herremand til Rammegård Balthasar Gebhard von Obelitz Jytte Ebbesdatter Gyldenstjerne Ellen Marie von Obelitz til Rammegård (de Linde)
Herremand til Rammegård Balthasar Gebhard von Obelitz / Maren Eriksdatter Skram (Fasti) til Rammegaard Herremand til Rammegård Balthasar Gebhard von Obelitz Maren Eriksdatter Skram (Fasti) til Rammegaard
Anders Olaf Jensen Ohmann / Agathe Bielefeldt Anders Olaf Jensen Ohmann Agathe Bielefeldt (Ohmann)
Jonas Olosson / Rebecka Jansdotter Jonas Olosson Rebecka Jansdotter (Olosson) Kommister Sven O. Moberg
Gårdmand Hans Olsen / Maren Christoffersdatter Gårdmand Hans Olsen Maren Christoffersdatter
Niels Otto Olsen / Laura Nielsine Nielsen Niels Otto Olsen Laura Nielsine Nielsen (Olsen) Martha Kirstine Olsen (Ostermann)
Værtshusholder Hans Olsen / Ane Margrethe Lund Værtshusholder Hans Olsen Ane Margrethe Lund (Olsen) Birthe Christine Olsen (Jensen)
Johannes Olsson / Maria Johannes Olsson Maria (Olsson) Augusta Amalia Johansdatter (Larsson)
Fæster Lars Mortensen Olstrup / - Fæster Lars Mortensen Olstrup Anne Larsdatter
Arvefæster Simon Jesper Ostermann / Christine Elisabeth Berg Arvefæster Simon Jesper Ostermann Christine Elisabeth Berg (Ostermann) Elisabeth Magdelene Ostermann (Holst)
Dbmd, proprietær Niels Dyrlund Ostermann
Maren Theodora Ostermann
Kaptain Herman Rudolph Leopold Ostermann
Valdemar Ostermann
Kontorchef Valdemar Thorvald Ostermann
Edvard Pfeifer Ostermann
Cathrine Margrethe Ostermann (Hammer)
Eveline Ostermann
Alfred Bernhard Ostermann
Henriette Ostermann (Ugift)
Handelsagent Christian Andreas Leopold Ostermann
Borghandler Hother William Ostermann
Hother Wilhem Ostermann
Sygeplejeske Christine Elisabeth Ostermann (Gjerum)
Johanne Nikoline Kathrine Ostermann (Beck)
Borghandler Hother William Ostermann / Mary Emilie Petersen Borghandler Hother William Ostermann Mary Emilie Petersen (Ostermann) Boghandler Poul Berg Ostermann
Johanne Aurora Ostermann
Cand.phil., Viceskoleinspektør Henrich Christopher Ostermann / Ursula Betzy Caroline Graae Cand.phil., Viceskoleinspektør Henrich Christopher Ostermann Ursula Betzy Caroline Graae (Ostermann) Christian Frederik Ostermann
Karen Ostermann (Salomonsen)
Helene Louise Ostermann
Ingeborg Ostermann
Christopher Henrich Ostermann / Anne Marie Jørgensdatter Kirchmann (Kirckmann) Christopher Henrich Ostermann Anne Marie Jørgensdatter Kirchmann (Kirckmann) (Ostermann) Farver og senere Købmand Heinrich Christophersen Ostermann
Jørgen Ostermann
Hans Ostermann
Else Sofie Ostermann
Johan Ostermann
Johan Ostermann
Dbmd, proprietær Niels Dyrlund Ostermann / Ane Marie Sørensen Dbmd, proprietær Niels Dyrlund Ostermann Ane Marie Sørensen (Ostermann) Tømrermester Simon Jesper Ostermann
Husmand Herman Rudolf Leopold Ostermann
Farver og senere Købmand Heinrich Christophersen Ostermann / Ellen Cathrine Bøgvad Farver og senere Købmand Heinrich Christophersen Ostermann Ellen Cathrine Bøgvad (Ostermann) Edele Cathrine Nicoline Ostermann
Anders Vaargod Ostermann
Christopher Ostermann
Engel Chatrine Ostermann
Farver og senere Købmand Heinrich Christophersen Ostermann / Kirstine Nielsdatter Dyrlund Farver og senere Købmand Heinrich Christophersen Ostermann Kirstine Nielsdatter Dyrlund (Ostermann) Skibsreder Niels Christopher Dyrlund Ostermann
Else Marie Ostermann
Urtekræmmerdreng Jens Christian Ostermann
Fuldmægtig Jørgen Ludvig Ostermann / Expeditrice Helga Elisa Siboni Fuldmægtig Jørgen Ludvig Ostermann Expeditrice Helga Elisa Siboni (Ostermann)
Grosserer, Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann / Thekla Miranda Brusch Grosserer, Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann Thekla Miranda Brusch (Ostermann)
Handelsagent Christian Andreas Leopold Ostermann / Bertha Franziska Augusta Gjølbye Handelsagent Christian Andreas Leopold Ostermann Bertha Franziska Augusta Gjølbye (Ostermann) Emma Marie Ostermann
Præst Hother Bertel Simon Ostermann
Frantz Gjolby Ostermann
Ellen Christine Ostermann
Valdemar Ostermann
Husmand Herman Rudolf Leopold Ostermann / Karen Sofie Johanne Nielsen Husmand Herman Rudolf Leopold Ostermann Karen Sofie Johanne Nielsen (Ostermann) Edvard Herman Ostermann
Emil Vilhelm Ostermann
Rigmor Johanne Ostermann
Kristine Elisabeth Dyrlund Osterman
Kaptain Herman Rudolph Leopold Ostermann / Emma Maria Hulda Boye Kaptain Herman Rudolph Leopold Ostermann Emma Maria Hulda Boye (Ostermann) Herman Malcolm Ostermann
Harald Boye Ostermann
Lillian Anita Boye Ostermann
Kjøbmand Henrich Christopher Ostermann / Lovise Emilie Schou Kjøbmand Henrich Christopher Ostermann Lovise Emilie Schou (Ostermann) Emilie Henriette Ostermann (Hjort)
Købmand Niels Christopher Dyrlund Ostermann
Sophie Christiane Frederikke Ostermann (Møller)
Købmand Jørgen Ludvig Ostermann
Maren Ostermann (Tvede)
Grosserer, Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann
Ane Elisabeth Ostermann
Cand.phil., Viceskoleinspektør Henrich Christopher Ostermann
Theodor Ostermann
Theodore Vilhelmina Ostermann
Theodora Elisabeth Ostermann (Høy)
Kontorchef Valdemar Thorvald Ostermann / Odine Mathilde Charlotte Adamine Budde-Lund Kontorchef Valdemar Thorvald Ostermann Odine Mathilde Charlotte Adamine Budde-Lund (Ostermann)
Købmand Jørgen Ludvig Ostermann / Laura Gerhardine Gradman Købmand Jørgen Ludvig Ostermann Laura Gerhardine Gradman (Ostermann) Louise Emilie Ostermann (Rude)
Cathrine Marie Ostermann
Manufakturhandler Gerhard Adam Ostermann
Malerinde Harriet Ostermann "Hasse" (Ugift)
Fuldmægtig Jørgen Ludvig Ostermann
Købmand Niels Christopher Dyrlund Ostermann / Clara Antonie Dorthea Alsted Købmand Niels Christopher Dyrlund Ostermann Clara Antonie Dorthea Alsted (Ostermann) Christine Dorthea Ostermann (Ugift)
Emilie Henriette Ostermann (Ugift)
Ugift Elisabeth Ostermann
Syerske Anna Louvise Ostermann (Yule)
Clara Henriette Ostermann
Viktor Ostermann
Manufakturhandler Gerhard Adam Ostermann / Hedvig Margrethe Gradman Manufakturhandler Gerhard Adam Ostermann Hedvig Margrethe Gradman (Ostermann) Prokurist Jørgen Ludvig Ostermann
Mogens Ostermann
Mogens Ostermann / Agnes Kristine Holmelin Mogens Ostermann Agnes Kristine Holmelin (Ostermann)
Prokurist Jørgen Ludvig Ostermann / Margrethe Myhre Prokurist Jørgen Ludvig Ostermann Margrethe Myhre (Ostermann) Socialpædagog Liz Vibeke Ostermann
Birgit Margrethe Ostermann (Rytlig)
Præst Hother Bertel Simon Ostermann / Marie Kirstine Andersen Præst Hother Bertel Simon Ostermann Marie Kirstine Andersen (Ostermann)
Skjulte persondetaljer pga. privat-indstillinger / Skjulte persondetaljer pga. privat-indstillinger Radiomekaniker Bent Simon Jesper Ostermann Connie Andreasen (Ostermann) Anne Ostermann
Inge Ostermann
Birgit Ostermann
Skibsreder Niels Christopher Dyrlund Ostermann / Maren Simonsdatter Holst Skibsreder Niels Christopher Dyrlund Ostermann Maren Simonsdatter Holst (Ostermann) Kjøbmand Henrich Christopher Ostermann
Birthe Ostermann (Raae)
Maren Ostermann
Arvefæster Simon Jesper Ostermann
Kirsten Ostermann
Lovise Ostermann
Maren Ostermann (Petersen)
Snedkermester Niels Christian Dyrlund Ostermann / Martha Kirstine Olsen Snedkermester Niels Christian Dyrlund Ostermann Martha Kirstine Olsen (Ostermann) Radiomekaniker Bent Simon Jesper Ostermann
Birthe Berthine Elisabeth Ostermann
Sygeplejeske Kirsten Margrethe Ostermann
Tobakspinder Christopher Ostermann / Johanna Knudsdatter Tobakspinder Christopher Ostermann Johanna Knudsdatter Tobaksspinder Henrik (Heinrich) Povelsen
Tømrermester Simon Jesper Ostermann / Karen Kristine Bethine Hansen Tømrermester Simon Jesper Ostermann Karen Kristine Bethine Hansen (Ostermann) Kristine Elisabeth Ostermann
Snedkermester Niels Christian Dyrlund Ostermann
Viktor Ostermann / Olga Schrøder Viktor Ostermann Olga Schrøder (Ostermann) Hugo Ostermann
Kjøbmand Jens Jacob Owervad / Ingeborg Jelstrup Kjøbmand Jens Jacob Owervad Ingeborg Jelstrup (Qvist)