Familien Ostermann Rytlig

Sølvsmed, Grosserer Gustav Moritz Salomonsen

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Kælenavn Onkel G

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Lauritz Gottlieb Delong Salomonsen 08/12/1845 Sara Emilie Trier (Salomonsen) 10/03/1848

Partnere

Partner Fødselsdato Børn
Harriet Katy Blytmann (Salomonsen) 05/01/1882
Karen Ostermann (Salomonsen) 18/03/1874

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 28/03/1874 Sct. Jacob Sogn, Sokkelund Herred, København, Københavns Amt
Dåb 16/06/1874 Holmens Kirke, Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Folketælling 1880 Kongens Nytorv 6, Forhus 2. sal, Øster Kvarter, Staden, København
Konfirmation 29/09/1889 Frederiksberg Kirke og Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Vielse 17/08/1901 Garnisons Kirken, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Bopæl 01/11/1901 Vestergade 16, København
Skilsmisse 14/01/1913 Skilsmissedato ukendt
Vielse 28/05/1918 Skovshoved Kirke, Charlottenlund
Bopæl 1927 Rungsted Strandvej 169 (Villa Bakkely), Charlottenlund
Bopæl 1936 Nordre Strandvej 33 (villa Nerak), Rungsted kyst Flygtede til Sverige under 2. verdenskrig
Folketælling 05/11/1940 Ndr. Strandvej 33, Hørsholm Sogn, Rungsted by og fiskerleje, Frederiksborg Amt
Bopæl 1949 Rungsted Strandvej 159
Død 13/08/1955 Usserød Sygehus, Hørsholm, Frederiksborg amt Dødsårsag: Morbus Cordis

Notater

Biografi

Har tidligere været gift med Harrit Blytmann. Ægteskab endte med skilsmisse.

Ejer firma sammen med fætteren Harry Otto Salomonsen; Gustav er prokorist.
BOPÆL: 1905-1911 Vestergade 16, 5.
1927 Strandvejen 188, (Villa Bakkely) Charlottenlund
1936-1948 Nordre Strandvej 33, (Villa Nerak), Rungsted Kyst
1949-1952 Rungsted Strandvej 159

Ingen børn
Gustav M. Salomonsen var blandt de allerførste til at få bil i Danmark. Han havde i 1922 nummerplade A 453 som var registreret på adressen Strandvejen 188

Kilde:
Bilnumre 1922 i Nordre Birk (300-499) - http://nrpl.dk/owners-1922-a-300.php
Ved hans død (grosserer Jørgen Jensen døde i 1893 som Nordens største jernkøbmand) bestod firmaet af tre selskaber: Dansk Petroleum A/S, Jørgen Jensens Eftf. og Fhv. Jørgen Jensens Eftf. & N. F. Muncks Jernforretninger. Efter 1920 hed den med sit fulde navn Grosserer Jørgen Jensen og Eftf. Da blev hans firma delt, og den ene halvdel gik til hans dattersøn Gustav Salomonsen og hans mangeårige medarbejder Peter M. Kaae. Pakhuset på Christianshavn forblev hos de to.

Kilde:
Larsbjørnsstræde 3 - http://www.pisserenden.com/ejendomme/larsbjørnsstræde-3/
Under Firma Aktieselskabet Skandinavisk Aerodrom drives Forretning til Udøvelse af Luftsport m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 29. Juni 1910 samt 26. Februar og 30. Maj 1911, og hvis Bestyrelse bestaar af Gustav Moritz Salomonsen, Halvar Holmberg, sidstnævnte boende i Stockholm, Svend Julius Federspiel, Hans Christian Christiansen og Christian Johannesen Wetten, sidstnævnte boende paa Frederiksberg; Firmaet tegnes af 3 af Bestyrelsens Medlemmer i Forening. Kapitalen udgør 60,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn; deraf er 42,000 Kr. kontant indbetalt, Resten Vederlag for en Koncession m. m. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i Berlingske Tidende.

Kilde: Handelsregistrene - http://tidsskrift.dk/index.php/Handelsregistrene/article/view/67718/124331


Danmarks første til formålet indrettede flyveplads blev det hjørne af Christianshavns Fælled, Kløvermarken, som Krigsministeriet i slutningen af 1909 overlod tidligere nævnte konsortium *til flyvningens fremme*.
l sommeren 1910 stiftedes, vistnok væsentligst af konsortiet *Aktieselskaber Skandinavisk Aerodrom* hvis formål var at få flyvepladsen ude på Kløvermarken gjort til en moderne aerodrom under Aeronautisk Selskabs kontrol.
Den nye aerodrom blev officielt indviet 11 . april 1911.

Kilde: http://www.toftehoejen.roskilde.dk/filer/september2011.pdf
Glenten er et fly, der blev bygget af flypioneeren Robert Svendsen i 1910-11. Flyet er Danmarks første militærfly.

Flyet var oprindeligt erhvervet i 1909 af Robert Svendsens arbejdsgiver, grosserer Gustav M Salomonsen, i Frankrig fra Brødrene Voisin. Flyet hed oprindeligt Dania. Salomonsen var meget interesseret i motorsport og flyvning og sponserede Robert Svendsen i bilvæddeløb i Europa og i Danmark. Salomonsen betalte endvidere et flycertifikat for Robert Svendsen, der derved blev den første i Skandinavien med flyvercertifikat.

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Glenten_(flyvemaskine)
Gustav Mouritz Salomonsen testamenterede hele sin formue til Blindes Støttefond.

Blindes Støttefond er en ældre institution, som er skabt på baggrund af initiativer og legatformuer tilbage fra midten af 1800-tallet. Fonden har haft stor betydning for blinde og svagsynedes uddannelses- og beskæftigelsessituation igennem de sidste 150 år. Særligt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af det 1900-tallet ydede Blindes Støttefond store årlige donationer til såvel Refsnæsskolen som Instituttet for Blinde og Svagsynede i København. Blindes Støttefond leverede endvidere det økonomiske fundament til etableringen af Blindes Arbejde i 1920’erne.

Blindes Støttefond blev stiftet 1. januar 1990 ved en sammenlægning af ’Foreningen til at fremme blindes Selvvirksomhed’, ’Selvvirksomhedens fælleslegat for blinde og svagsynede’, Fonden til minde om Elisabeth Stau’, Husejer Carl August Schiebler og Hustru Thora Augusta Schiebler, f. Larsens Legat til Fordel for trængende Blinde i Kongeriget Danmark’

Medier

Billeder

Gustav Mouritz Salomonsen

Gustav Mouritz Salomonsen bil

Gustav Salomonsen ca 1930

PDF

Automobilløbet Sjælland Rundt